610 500 389 info@towandaequitat.com
 • Instagram
 • Linked In
 • Instagram
 • Linked In

Equitat de gènere

Tallers i formacions a mida

Les nostres formacions incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal en els continguts i són necessàries per ajudar a comprendre conceptes i definicions relacionades amb l’impuls de la igualtat de gènere. Oferim tallers i formacions a mida relatives a la promoció de la igualtat de gènere i les adaptem al públic objectiu.

Algunes de les nostres formacions

– Què és la violència de gènere? Tipus de violències masclistes i àmbits.
– Estereotips i rols de gènere.
– Formació en prevenció d’assetjament sexual o per raó de sexe/gènere en els diferents àmbits.
– Actituds lgtbifòbiques. Anàlisis de textos amb llenguatge inclusiu.

Equitat i igualtat de gènere en els nostres serveis

A Towanda Equitat oferim diversos serveis amb l’objectiu de vetllar per l’equitat i la igualtat de gènere. Tots els nostres serveis ajuden a comprendre conceptes relacionats amb això i estan adaptats a les necessitats del nostre públic objectiu. Treballem amb tallers fets a mida que persegueixen la sensibilització i sempre tenint en compte la normativa legal vigent. També treballem amb punts violeta que són espais d’informació i prevenció sobre la violència masclista i les actituts sexistes que encara es donen en l’àmbit de l’oci nocturn.

Estarem encantades de parlar amb tu i oferirte els nostres serveis per tal de contribuir a fer un món més igualitat entre homes i dones.

Plans d’igualtat

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe.

Més informació

PER QUÈ SÓN NECESSARIS?

Els plans d’igualtat permeten integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió dels recursos humans tot promovent un canvi en les actituds, els comportaments, els estereotips de gènere i les estructures organitzatives.

 • Són garantia dels drets.
 • Aporta un valor afegit a l’empresa.
 • Millora la imatge i la qualitat.
 • Augmenta la satisfacció del personal laboral.
 • Aprofitament del potencial de totes les persones treballadores en igualtat d’oportunitats.

Normativa vigent

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. («BOE» 71, de 23-3-2007.)
Normativa sobre igualtat d’oportunitats a les empreses (Europea, Internacional, Estatal i catalana).

Plans i projectes comunitaris

Creem i dinamitzem plans i projectes comunitaris per promoure la igualtat entre homes i dones. Proporcionant suport tècnic, documental i logístic, i tenint en compte la normativa legal vigent. Algunes de les nostres funcions com a tècniques dins de la dinamització comunitària són:

Més informació sobre les nostres funcions
 •  Obtenir informació utilitzant recursos, estratègies i instruments d’anàlisis de la realitat, amb la finalitat d’adequar la intervenció en matèria d’igualtat a les necessitats i característiques de les persones destinatàries i del context.
 • Implementar intervencions que promoguin la igualtat entre homes i dones, interpretant i tenint en compte la normativa legal, així com el pla estratègic i les polítiques públiques de referència.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases de la intervenció, seleccionant estratègies i tècniques que permetin la visibilització de les dones.
 • Capacitar als i les participants per a l’autogestió i facilitant les relacions entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.
 • Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives i de dinamització, gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat.

Punts violeta

Són espais d’informació, prevenció, visibilització i sensibilització respecte a les violències masclistes i actituds sexistes que es donen en l’àmbit de l’oci, principalment en el nocturn. Han de constituir un punt de referència a la festa per a les persones assistents i per a tot el personal laboral.

Més informació sobre els punts violetes

Serà l’espai d’activació del protocol així com el d’acompanyament i suport a les dones que pateixin una situació d’assetjament. El protocol d’actuació ha d’estar vinculat al pla d’emergència de l’esdeveniment i estar disponible per a la ciutadania.
Alguns dels objectius del punt violeta són:

 • Crear espais d’oci nocturn segurs per a totes i tots.
 • Oferir una resposta col·lectiva davant les actituds masclistes fins ara normalitzades.
 • Implementar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’oci.

Anàlisis de textos amb llenguatge inclusiu

El llenguatge és una eina comunicativa pel desenvolupament de les relacions socials. No obstant això, aquest està condicionat pel gènere de les persones. Per aquest motiu és necessari impulsar un llenguatge inclusiu en el qual s’incloguin tant a les dones com als homes.
Més informació del servei

Oferim un servei d’anàlisis i correcció dels textos de la vostra entitat per adaptar-los a un llenguatge inclusiu i evitant així els estereotips i rols, visibilitzant la part de la societat que ha quedat desplaçada i invisible en la construcció lingüística al llarg del temps.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies